Digi sikers

Gimnazija, Zaječar 2021.

Ko smo mi?

Mi smo grupa učenika iz Gimnazije, sa idejom da svet učinimo digitalno pismenijim.
Vidimo sebe kao vodećeg inovatora u učenju digitalnih veština kroz zanimljive kvizove i igre.
Nadamo se da će vam učenje sa nama biti zanimljivo.

...